Appointment by Alice Design from the Noun Project
Avero Achmea

Opdrachtgever: Avéro Achmea

Contenttype: Artikel, tips

Doelgroep: Onafhankelijke verzekeringsadviseurs

Onderwerp: Risicomanagement

Zo krijgt u risicomanagement op de agenda

Ondernemersrisico’s en risico-ondernemers

Ondernemers zijn geneigd risico’s op een hoop te gooien. Maar risico’s bestaan in verschillende smaken, die ieder vanuit hun eigen invalshoek benaderd moeten worden. Louis Koehorst, Senior Risicomanager bij Achmea, geeft 6 waardevolle tips.

 

 1. Bereid het gesprek goed voor

Een goed gesprek over risicomanagement begint met bewustwording. Dat is geen onderwerp voor de jaarlijkse evaluatie met uw relaties. Als de ondernemer niet is voorbereid op zo’n gesprek, wordt het alleen als vervelend ervaren. Maak daarom van tevoren een afspraak om speciaal over risicomanagement om de tafel te gaan. Want een goede analyse draagt bij aan de voorspelbaarheid van het netto resultaat.

 

 1. Stel vast wat de bedrijfsdoelen zijn

Als er geen doelen zijn, is er ook geen risico. Maar elk bedrijf heeft doelen en vernieuwt daarom constant. Denk maar eens aan:

 • nieuwe productiemethoden
 • nieuwe materialen toepassen
 • nieuwe initiatieven
 • nieuwe leveranciers en/of afnemers.

Elke verandering brengt een zeker risico met zich mee. Door die ontwikkelingen in kaart te brengen ontstaat een beeld van de totale kans op schade.

 

 1. Bespreek welke risico’s aanvaardbaar zijn

Ondernemen is ook risico’s dúrven nemen. Wat dat betreft is het vergelijkbaar met beleggen in aandelen: sommige mensen nemen grotere risico’s dan anderen. Daarom is het belangrijk te weten welke risico’s een ondernemer bereid is te nemen. En dat die keuzes bewust zijn gemaakt.

 

 1. Stel alle noodzakelijke vragen

Wat is kritisch voor het bedrijf, en op welke vlakken is het kwetsbaar? Kritieke zaken zijn noodzakelijk om een bedrijf te laten voortbestaan. Kwetsbaar is alles wat gepaard gaat met veel risico. Rangschik vervolgens alle risico’s op een overzichtelijke manier.

 

 • Juridisch

Denk aan vergunningen, ontheffingen en bijvoorbeeld contracten met toeleveranciers.

 

 • Organisatorisch

Kloppen de procedures en zijn ze geschikt voor het doel? Is er toezicht op het naleven van gemaakte afspraken? Zitten de juiste mensen op de juiste plekken?

 

 • Technisch

Is het machinepark robuust en up to date? Is het wagenpark toereikend en goed onderhouden? Is het computernetwerk goed beveiligd?

 

 • Ruimtelijk/omgeving

Denk bijvoorbeeld aan verontreiniging op de locatie en aanwezigheid van giftige of brandbare stoffen. Zijn er nabijgelegen ondernemingen die erg risicovol bezig zijn?

 

 • Maatschappelijk

Denk aan stakingen, bezwaren van omwonenden of acties van belangengroepen. Wat doet dat met het imago, de beeldvorming van het bedrijf?

 

 • Politiek

Onder politieke risico’s verstaan we alles wat de overheid doet of nalaat waardoor een onderneming schade kan lijden. Denk aan de Brexit, of het stikstofbesluit.

 

 • Financieel

Bij risico’s van financiële aard gaat het over valuta, volatiliteit, liquiditeit, derivaten, inflatie en nog veel meer. Dat is een speciale tak van sport, waar we hier niet verder op zullen ingaan.

 

 1. Durf te confronteren

Op organisatorisch zijn vaak veel verborgen risico’s aan te wijzen. Logisch, want organisatie is mensenwerk, en mensen maken nou eenmaal fouten. Bijvoorbeeld door af te wijken van procedures. Maar risico’s ontstaan soms ook door de houding van de ondernemer. Sommige ondernemers nemen makkelijker een gokje dan anderen. De rol van de adviseur is om zo’n ‘risico-ondernemer’ bewust te maken van de mogelijke gevolgen. Een goede adviseur moet dus durven te confronteren, want dat is in het belang van zijn relatie.

 

 1. Stel met het bedrijf maatregelen vast

Alleen de pijnpunten benoemen levert veel onrust op binnen een bedrijf. Er moeten ook antwoorden en oplossingen komen. Dat moet altijd in samenspraak met de medewerker binnen het bedrijf die verantwoordelijk is voor het probleem. Die kent de praktijk, en als hij eenmaal het risico inziet, weet hij ook vaak hoe het kan worden vermeden, of beperkt. Zo stelt een risicomanager samen met het bedrijf maatregelen vast. Die moeten periodiek ook worden gecontroleerd. Of ze nog worden nageleefd en of ze nog afdoende zijn.

 

[CTA]

 

Voor meer inspiratie en achtergrondinformatie over risicomanagement kijkt u op averoachmea.nl/risicomanagement

 

[LinkedIn]

 

Ondernemers zijn geneigd risico’s op een hoop te gooien. Aan u de taak om orde te scheppen in de chaos. Maar waar begint u? Louis Koehorst, Senior Risicomanager, geeft 6 waardevolle tips. “Durf te confronteren.”

 

 

.


RELATED POSTS