Avero Achmea

Opdrachtgever: Avéro Achmea

Contenttype: Artikel, interview, ervaringsverhaal

Doelgroep: Onafhankelijke verzekeringsadviseurs

Onderwerp: Risicomanagement

“Ze hadden geluk dat een deel van het bedrijf kon blijven draaien”

Richard Oude Luttikhuis is adviseur zakelijk bij Deterink. Hij adviseert graag over het managen van risico’s. ‘Omdat het zo belangrijk is. Want áls je getroffen wordt door tegenslag, dan moet je zo snel mogelijk weer door kunnen.’

.

Nog maar kort geleden maakte hij mee dat een agrarisch bedrijf deels in de as werd gelegd door een grote brand. ‘Ze hadden geluk dat een deel van het bedrijf kon blijven draaien. Want een continuïteitsplan was er nog niet van gekomen. Ze willen de herbouw natuurlijk zo snel mogelijk opstarten. Maar daar zijn nieuwe of aangepaste vergunningen voor nodig. Als daar dan bezwaren tegen komen van omwonenden, dan ligt zo’n bedrijf voor veel langere tijd stil. Deze ondernemer zat dus al met een groot probleem. En daar bovenop werd hij ook nog getroffen door de bouwbeperkingen vanwege de stikstofmaatregel.’

.

Een continuïteitsplan houdt een ondernemer in bedrijf

In het algemeen ziet Richard dat het MKB te weinig oog heeft voor risico’s. ‘Vaak denken ze: daar ben ik toch voor verzekerd? En daarmee is dan de kous af.’ Dat het zo niet werkt maakt hij duidelijk door concreet door te vragen. Of er dingen zijn waar de ondernemer van wakker ligt. Of er een continuïteitsplan ligt, en of ze risico’s kunnen benoemen. ‘Het scheelt enorm als er een draaiboek klaarligt met duidelijk beschreven acties. Als er zich dan een calamiteit voordoet, kan een bedrijf direct maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door een deel van de productie tijdelijk bij collega-bedrijven onder te brengen. Zodat ze de afspraken met hun klanten na kunnen komen.’

.

Medewerkers en directie schatten risico’s verschillend in

‘Het doel is dat ik samen met het bedrijf de risico’s in beeld breng. Medewerkers hebben vaak een andere kijk op welke dingen fout kunnen gaan dan de directie. Zij zijn van de praktijk. Dat is niet alleen een kwestie van gevoel, maar ook van ervaring.’ Om die reden betrekt hij graag een brede groep mensen bij het maken van een risicoanalyse. ‘Dat kost wel de nodige uren, want je moet het goed voorbereiden. En zeker weten dat je de juiste mensen allemaal spreekt. Maar het is absoluut noodzakelijk als je een bedrijf goed wilt adviseren.’

Naar aanleiding van de analyse kijkt Richard met het bedrijf naar oplossingen. ‘Een simpel voorbeeld is een drukpers die kapot gaat. Als de levertijd voor nieuwe onderdelen te lang is, kan een drukkerij grote achterstanden oplopen. Maar de drukkerij kan ook overwegen om zulke belangrijke onderdelen in reserve te nemen. Of afspraken te maken met de leverancier voor het aanhouden van een minimale voorraad. Zo kun je voor elk risico een of meer oplossingen verzinnen. En afwegen welke opties de beste zijn.’

.

“Risico’s in kaart brengen is een mooie uitdaging. Ik beschouw het als een verdieping van mijn vak, met grote toegevoegde waarde.”

 

Oplossingen verzinnen en opties afwegen; voor Richard is het inmiddels bijna dagelijkse kost. ‘Risicomanagement had al langer mijn interesse. Tijdens mijn opleiding werd me steeds duidelijker dat hierin verder wil.’ In 2017 volgde hij de opleiding Risicomanagement Consultant. En dit jaar nam hij deel aan de Pre-master ‘Ruimtemakers’ van de Universiteit Twente in samenwerking met Voorzie, een initiatief van Avéro Achmea. Hij weet dus waarover hij praat. ‘Het is een mooie uitdaging om als adviseur in gesprek te gaan over risico’s en hoe je ze voorkomt of beheersbaar maakt. Ik beschouw het als een verdieping van mijn vak. Het geeft me veel voldoening en energie. Maar het maakt me ook tot een volwaardige gesprekspartner voor zowel bestaande als nieuwe relaties. Want de toegevoegde waarde is groot, dat blijkt wel als het een keer misgaat in een bedrijf.’

.

Gevolgen van cybercrime en wetgeving worden onderschat

Als belangrijkste risico’s noemt Richard problemen die de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen. Cybercriminaliteit bijvoorbeeld. Daar is volgens hem echt nog veel te weinig oog voor. ‘Je leest tegenwoordig bijna dagelijks dat er bedrijven door getroffen worden. En de schade kan groot zijn.’

Maar ook wet- en regelgeving zijn belangrijke risicofactoren voor ondernemers, vertelt hij. ‘Ik had het net al over de stikstofmaatregel. Die houdt het land momenteel in zijn greep. Want niet alleen agrarische bedrijven hebben er last van. Veel weg- en waterbouwondernemers hebben die problemen nooit zien aankomen. En nu worden ze er hard door getroffen.’

.

“Begin met een goede analyse”

Voor collega’s heeft Richard een belangrijke tip. ‘Risicomanagement loont’, zo benadrukt hij. ‘Begin met het maken van een risicoanalyse. Dat is zoveel meer dan een tijdrovend klusje. Als er een goede analyse is gemaakt, met een continuïteitsplan en een calamiteitendraaiboek, dan weet ik dat mijn relaties stevig in hun schoenen staan. De kans dat een bedrijf door een ramp getroffen wordt, is kleiner. Omdat directie en personeel weten waar de valkuilen zitten. En als het dan toch misgaat, dan is een onderneming veel sneller weer in bedrijf.’

.

[CTA]

Wilt u risicomanagement ook bespreken met uw relatie? Op averoachmea.nl/risicomanagement vindt u alle informatie om hen goed en snel op weg te helpen.

.

[LinkedIn aankondiging]

Hoe helpt u uw relaties met het maken van risicoanalyses en continuïteitsplannen? Hoe begint u het gesprek? Adviseur Richard Oude Luttikhuis deelt zijn ervaring. “Mijn relaties staan stevig in hun schoenen.”

.

.

.

.


RELATED POSTS